Eiropas Komisija meklē risinājumus mikroplastmasas piesārņojuma samazināšanai

Asociatyvi nuotr.

Eiropas Komisija ir iesniegusi priekšlikumu jaunai Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kuras mērķis ir novērst plastmasas granulu nonākšanu vidē. Mērķis ir samazināt mikroplastmasas radīto piesārņojumu, kas apdraud ekosistēmas, bioloģisko daudzveidību un cilvēku veselību. Priekšlikumā paredzēts, ka uzņēmumiem, kas ES apstrādā granulas, būs pienākums veikt visus iespējamos piesardzības pasākumus, lai novērstu to nonākšanu vidē.

Plastmasas granulas ir trešais lielākais netīša mikroplastmasas piesārņojuma avots aiz krāsām un riepām, un tās ir īpaši problemātiskas. Katru gadu pasaulē tiek saražots aizvien lielāks daudzums plastmasas granulu, kuras izmanto kā izejvielu citu produktu ražošanā. ES 2021. gadā saražos aptuveni 57 miljonus tonnu. Tiek lēsts, ka ik gadu vidē netīšām nonāk no 52 000 līdz 184 000 tonnu plastmasas granulu, kuru iekraušanai būtu nepieciešami 2 000 līdz 7 000 kravas automobiļu.

Jaunais regulējums atbilst Nulles rīcības plānā attiecībā uz gaisu, ūdeni un augsni (NAPA) noteiktajam mērķim līdz 2030. gadam samazināt mikroplastmasas daudzumu vidē par 30 %

.

Paredzams, ka regula attieksies uz ES uzņēmumiem, kuri iepriekšējā kalendārajā gadā ir pārstrādājuši vai saražojuši vairāk nekā 5 tonnas plastmasas granulu, ES un trešo valstu pārvadātājiem, kas pārvadā plastmasas granulas ES teritorijā.

Iprasības ir noteiktas, lai novērstu plastmasas granulu sadalīšanos no primārā konteinera: izvairīties no nevajadzīgas pārkraušanas, piemēram, samazināt pārkraušanas punktu skaitu, izmantot iepakojumu, kas nav atkārtoti uzpildāms, un savākt sadalījušās granulas. Uzņēmumiem būs arī jāaprēķina un jāreģistrē aptuvenais plastmasas granulu daudzums, kas gadā nonāk vidē, un jādeklarē, cik daudz to ir apsaimniekots. 

Dalībvalstīm būs jānorīko kompetentās iestādes, kas veiks uzņēmumu vides pārbaudes, sniegs informāciju Eiropas Komisijai, izveidos un uzturēs publisku reģistru, kurā tiks apkopota ražotāju un ES pārvadātāju sniegtā informācija par katru darbojošos plastmasas granulu ražotni, par granulu pārvadājumiem un par visām nepieciešamajām izmaiņām iekārtās un darbībām, kas saistītas ar plastmasas granulu apsaimniekošanu. 

Uzņēmumiem, kas ražo vairāk nekā 1000 tonnu plastmasas granulu gadā, būs jāsaņem sertifikāts (t.i., jāievieš EMAS vides vadības un audita sistēmas), un sertifikāciju veiks akreditētas sertifikācijas iestādes. Tām būs arī jāsagatavo riska novērtēšanas plāns katrai iekārtai. Mazie uzņēmumi un mikrouzņēmumi netiks sertificēti, bet tiem reizi piecos gados būs jāiesniedz kompetentajām iestādēm pašdeklarācija par atbilstību.

.

Dalībvalstīm būs jāpiemēro naudas sodi proporcionāli juridiskās personas apgrozījumam vai par pārkāpumu atbildīgās fiziskās personas ienākumiem. Dalībvalstīm būs jānodrošina, ka tiek īstenoti paredzētie kompensācijas pasākumi, lai ļautu cietušajiem saņemt kompensāciju, kā arī jāizveido tiesiskās aizsardzības procedūras.

Paredzams, ka jaunā regula samazinās vidē nonākušo plastmasas granulu daudzumu par 54 % līdz 74 % un par 6 % samazinās vidē nonākušo mikroplastmasas kopapjomu.

Video