Ministrs Navickas: steidzami nepieciešams ilgtermiņa risinājums zālāju atjaunošanai

Kęstutis Navickas.

Eiropas Savienības (ES) Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padome ir apstiprinājusi grozījumu Eiropas Komisijas (EK) pieņemtajā Deleģētajā regulā, kas paredz, ka Lietuvā nebūs jāatjauno daudzgadīgie zālāji. Tomēr lauksaimniecības ministrs Kęstutis Navickas norāda, ka problēmas risināšanai ir nepieciešams ilgtermiņa risinājums, pretējā gadījumā pēc dažiem gadiem mums atkal nāksies saskarties ar to pašu problēmu.

Lai ilggadīgo zālāju atjaunošanas problēmu risinātu pēc būtības, ir nepieciešami turpmāki grozījumi ES pamattiesību aktos, lai līdztekus ilggadīgo zālāju apsaimniekošanai iekļautu alternatīvus klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas veidus.

Pamatregulu grozīšanas procedūra ir sarežģīta, taču EK ierosinātie vienkāršojumi attiecībā uz Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa (LLVA) 5., 6., 7. un 9. standartu jau ir pieņemti, un Lietuva meklē ilgtermiņa risinājumu attiecībā uz LLVA 1. standartu par ilggadīgo zālāju apsaimniekošanu.

„Mēs esam ļoti pateicīgi par to, kas jau ir paveikts, lai risinātu grūtības, ar kurām Lietuvas lauksaimnieki saskaras saistībā ar ilggadīgajiem zālājiem. Mēs ceram, ka drīzumā varēsim ieviest izmaiņas GAAB 1. standartā. Tomēr ļoti svarīga ir arī plašāka pieeja. Jāņem vērā lauksaimnieku darbību daudzveidīgais ieguldījums klimata pārmaiņu mazināšanā, piemēram, lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošana ar mi&skaroņiem, nosusināto kūdrāju un zālāju atjaunošana to sākotnējā stāvoklī, pāreja uz nepļautu lauksaimniecību un citas ilgtspējīgas lauksaimniecības prakses. Tie jāuzskata par alternatīvu vai papildinājumu saistībām saglabāt ilggadīgos zālājus. Tam pēc iespējas ātrāk jāatrod vieta ES tiesību aktos," uzsver ministrs Navickas.

26. martā ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības padome ar balsu vairākumu apstiprināja grozījumu deleģētajā regulā attiecībā uz noteikumiem par pastāvīgo ganību saglabāšanu. Likumdošanas process tiks pabeigts pēc tam, kad Eiropas Parlaments būs sniedzis savu atzinumu par š reglementu plenārsēdes balsojumā. Paredzams, ka šis jautājums tiks iekļauts nākamās plenārsesijas darba kārtībā 10. un 11. aprīlī. Daži no tajā ietvertajiem grozījumiem stāsies spēkā ar atpakaļejošu spēku no 2024. gada 1. janvāra. Šo grozījumu pielāgošana nozīmē, ka Lietuvas lauksaimniekiem 2024. gadā nebūs nepieciešams no jauna ierīkot daudzgadīgos zālājus.

Video